Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

EPKOS 2013

PUBLIKOVÁNO: 07/03/2013

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost prezentovat Vaši firmu v rámci kolektivní české účasti na Mezinárodním všeobecném veletrhu „EXPOKOS 2013“, který se uskuteční v termínu 15. – 18. Května 2013 v Prištině, v Kosovu.

 

 

EXPOKOS je největším veletrhem v Kosovu a jeho široké zaměření může obsáhnout větší počet zájemců o kosovský trh. Cílem akce je prezentovat možnosti českého průmyslu v oblasti energetiky, strojírenství, stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, ale i v jiných oblastech. Je připravena společná prezentace formou vlastního stánku CzechTrade, kde nabízí všem zainteresovaným českým firmám o dané teritorium osobní účast na společném stánku. Prezentace na veletrhu EXPOKOS navazuje na účast českých firem z roku 2012, která byla hodnocena velice pozitivně.

 

Minulého ročníku veletrhu EXPOKOS 2012 se účastnilo téměř 400 vystavovatelů na 6 000 m2 z více než 20ti zemí, např. z Kosova, Albánie, Makedonie, Chorvatska, Slovinska, Německa, Maďarska, Rakouska, České republiky, Řecka, Belgie, Itálie, Nizozemska, Velké Británie, Turecka, Srbska a Bulharska a navštívilo ho na 30 000 návštěvníků.

 

Kosovský trh čítá 2 miliony obyvatel a v rámci Balkánu představuje velice perspektivní trh, výrazně podpořený zahraniční diasporou. V Kosovu prakticky neexistují domácí výrobci technologického zařízení nezbytného pro rozvoj výše uvedených, pro Kosovo klíčových oborů. Naopak nabídka českých výrobců je v těchto oblastech velmi bohatá. Někteří z nich mohou dokonce využít reference z dob dodávek do bývalé Jugoslávie.

 

Hlavní zaměření veletrhu

·         energetika (konvenční a alternativní zdroje, elektrické instalace, zařízení
pro doly),

·         strojírenství (průmyslové stroje a zařízení, elektronika)

·         stavebnictví (stavební materiály, stroje a technologie, izolace, topení, instalatérská technika)

·         dřevozpracující průmysl (dřevoobráběcí stroje, nábytek)

·         a další

 

Společnost Integra, byla pověřena Českou agenturou na podporu obchodu - CzechTrade realizací této akce, jedná se o kolektivní účast českých firem na mezinárodním stavebním veletrhu EXPOKOS 2013. Letos je pořádán již 12 ročník tohoto veletrhu. Kolektivní expozice bude realizována v souladu s výstavbou české expozice včetně jejího označení státní grafikou.

 

Tento veletrh je podporován Českou agenturou na podporu obchodu – CzechTrade, a zde máte možnost vybírat ze dvou typů prezentace vaší firmy – osobní účast, či zkrácená a katalogová účast:

 

·         Osobní účast na veletrhu – cca 4-5m2 plochy – cena 39 000,- Kč bez DPH

·         Zkrácená účast a katalogová účast – 29 000,- Kč bez DPH

·         Nebo můžete volit samostatnou účast v rámci společné expozice, která není dotována – 9 m2 plochy -  cena 105 000,- Kč bez DPH

V příloze najdete pozvánku a závaznou přihlášku k účasti na tomto veletrhu na všechny typy účasti. V případě, že máte zájem se letos zúčastnit, zašlete prosím co nejdříve přihlášku buď na  Ing. L. Švihlovou v případě dotačního programu CT, nebo na mne v případě samostatného stánku v rámci kolektivní účasti,  nejpozději však do  31. 3. 2013. Poté se uzavírá pronájem plochy v Prištině. Jakmile od Vás obdržím vyplněnou závaznou přihlášku, pošlu Vám smlouvu k podpisu a zaregistruji vaši firmu jako oficiálního účastníka veletrhu EXPOKOS 2013 pro samostatnou účast, CzechTrade to stejné připraví pro dotovanou účast a to jak osobní či katalogovou spojenou s krátkou osobní účastí.

 


Dnes je 10. 12. 2018 20:53

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP