Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Hospodářské výsledky společnosti Saab za období leden – březen 2014

PUBLIKOVÁNO: 06/05/2014

Dodavatel bezpečnostních a obranných řešení, společnost Saab, představila své výsledky za období leden – březen 2014.

Prohlášení předsedy představenstva a generálního ředitele Håkana Buskheho:

V prvním čtvrtletí roku 2014 zůstala situace na trhu náročná. Zároveň však vidíme rostoucí zájem o nabídku Saabu na celém světě a možnosti pro naše high-tech a nákladově efektivní řešení. Například v oblasti námořních systémů zaznamenáváme několikaletý růst a v prvním čtvrtletí jsme oznámili úmysl dále rozšířit naše operace na tomto poli. Po skončení prvního čtvrtletí uzavřel Saab nezávazné memorandum o porozumění se společností ThyssenKrupp Industrial Solutions AG týkající se nákupu ThyssenKrupp Marine Systems AB (bývalý Kockums). Akvizice by měla naplnit potřebu Švédska disponovat průmyslovým řešením projektování, výroby a údržby ponorek a válečných lodí.

Zájem o Gripen na světovém trhu roste. Vývoj nové generace Gripenu je na dobré cestě a Gripen E bude Švédsku dodán v roce 2018. Mezitím dále pokračují jednání s Brazílií o Gripenu a ambicí obou stran je, aby dohoda byla podepsána ještě v průběhu roku 2014.

18. května se bude ve Švýcarsku konat referendum o zadání veřejné zakázky na Gripen E. V rámci našeho úsilí splnit závazky průmyslové spolupráce se Švýcarskem jsme podepsali memorandum o porozumění se švýcarským výrobcem letadel Pilatus, které se týká možného vývoje cvičných letadel pro Švédské vzdušné síly.

Objem přijatých objednávek v prvním čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 poklesl; mohou být ale proměněny v objednávky na vývoj Gripenu E získané v průběhu prvního čtvrtletí ve výši až 13,2 mld. švédských korun. Divize Saab Dynamics nadále vykazuje klesající příjem objednávek z důvodu zpoždění veřejných zakázek. Současně byl přenosný zbraňový systém Carl-Gustaf společnosti Saab vybrán, aby se stal standardní výzbrojí jednotek lehké pěchoty Americké armády. To potvrzuje pozici systému Carl-Gustaf jako lídra světového trhu.

Prodeje dosáhly 5 280 mil. švédských korun, za organického poklesu o 9 procent oproti roku 2013. Měnové faktory (currency effects) měly negativní dopad ve výši jednoho procenta.

Provozní příjmy dosáhly 270 milionů SEK (396) a provozní marže činila 5,1 procent (6,8).

Divize Elektronické obranné systémy vykázala čtvrtletní ztrátu z důvodu výdajů na opatření pro zvýšení efektivnosti a pokračovala v investicích do vývoje radarových a senzorových technologií.

Realizace úsporných opatření započatá v roce 2013 úspěšně pokračovala podle plánu. Po skončení roku 2013 klesl počet plných úvazků (FTE) přibližně o 300.

Provozní cash flow bylo negativní v důsledku vysoké aktivity ve větších projektech a několika milníkových plateb (milestone payments) v průběhu čtvrtletí.

Výnosy na akcii po ředění (after dilution) dosáhly 1,63 švédské koruny (2,46).

Podotýkám, že Saab zůstává silný a  nadále se rozvíjí. Expanze v námořní oblasti posiluje pozici Saabu jako komplexního dodavatele obranných a bezpečnostních řešení na globálním trhu.

Výhled pro rok 2014:

·     Odhadujeme, že tržby v roce 2014 budou podobné jako v r. 2013.

·     Očekáváme, že provozní marže v roce 2014, bez materiálních jednorázových položek, bude o něco vyšší než provozní marže bez materiálních jednorázových položek v roce 2013.

Provozní marže bez materiálních jednorázových položek činila v roce 2013 6,6 %.

 

Hlavní finanční ukazatele

v milionech švédských korun

leden-březen 2014

leden-březen 2013

rozdíl   %

 

 

leden-prosinec   2013

Přijaté objednávky

4,078

18,865

-78

 

 

49,809

Zakázkové krytí

58,608

47,059

25

 

 

59,870

Prodeje (sales)

5,280

5,862

-10

 

 

23,750

Hrubý příjem

1,361

1,612

-16

 

 

6,328

Hrubá marže %

25.8

27.5

 

 

 

26.6

Provozní zisk před odpisy /
amortizace a odpisy (EBITDA)

476

644

-26 

 

 

2,367

Marže EBITDA %

9.0

11.0

 

 

 

10.0

Provozní zisk (EBIT)

270

396

-32

 

 

1,345

Provozní marže %

5.1

6.8

 

 

 

5.7

Čistý zisk

176

262

-33

 

 

742

Výnos z jedné akcie před ředěním, SEK

1.64

2.54

 

 

 

6.98

Výnos z jedné akcie po ředění, SEK

1.63

2.46

 

 

 

6.79

Návratnost kapitálu % *

5.5

13.3

 

 

 

6.3

Volné cash flow **

-316

-325

 

 

 

-1,460

Volné cash flow na akcii po ředění, SEK

-2.95

-2.98

 

 

 

-13.38

1) Návratnost vlastního kapitálu se měří po dobu 12 měsíců s klouzavým počátkem. 2) Od 1. ledna 2014 je volné cash flow vykazováno pro celou skupinu. Dříve bylo pro tento ukazatel používáno označení provozní cash flow. Srovnávací čísla pro rok 2013 byly upraveny v souladu se změněnými účetními zásadami pro společné uspořádání (IFRS 11). Viz poznámka 13. Tam kde to bylo možné, byla srovnávací čísla pro rok 2013 pro některé oblasti podnikání upravena v souladu s organizačními a strukturálními změnami, viz poznámka 14. Výše uvedené nemá žádný vliv na skupinu jako celek.


Dnes je 10. 12. 2018 20:41

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP