Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Principy ochrany před povodněmi ve světě

PUBLIKOVÁNO: 15/03/2013

 

Ve dnech 18. - 20. 6. 2013 se uskuteční druhý ročník mezinárodní konference Principy ochrany před povodněmi ve světě. Konference navazuje na úspěšný rok 2009, kdy se sešli odborníci z České republiky, Německa, Velké Británie, Nizozemí, Itálie, Ruska, Kanady, USA, a dalších zemí, ale i představitelé Evropské komise, aby sdíleli svoje zkušenosti se snižováním povodňových rizik.

Hlavními tématy pro rok 2013 jsou protipovodňová ochrana metra Praha 2002 a New York 2012 při povodni a přívalové (bleskové) povodně. První téma vychází ze zkušeností s obřími povodněmi v Praze roku 2002 a z New Yorku z roku 2012, kdy jej postihl hurikán Sandy. Při obou těchto katastrofách mimo jiné došlo k zatopení metra a tím k obrovským škodám na majetku. Druhé hlavní téma, přívalové povodně, opět vychází ze stále aktuální potřeby čelit tomuto nepředvídatelnému, ale často se vyskytujícímu typu povodní.

Na konferenci vystoupí jako hlavní řečníci zástupci hlavního města Prahy, představitelé Ženijního vojska Armády Spojených států amerických v čele s paní Karen Durham-Aguilerou, ředitelkou pro krizové situace z velitelství ve Washingtonu, D. C. Paní Durham-Aguileru doplní zástupci newyorského distriktu, kteří přímo čelili hurikánu Sandy. Účast potvrdila také delegace z Ruska, kterou povede paní Rosa Mikhailenko, vedoucí Oddělení životního prostředí a povodňového varovného systému petrohradských protipovodňových bariér.

Konference se dále zúčastní odborníci z celé řady dalších zemí, aby přednesli svoje nejnovější poznatky z oblasti snižování povodňových rizik. Seznam potvrzených přednášejících bude pravidelně aktualizován.

Problematika protipovodňové ochrany je mezinárodní, celospolečenská výzva a proto je nesmírně důležité navzájem sdílet poznatky a zkušenosti ze všech oborů, kterých se tato oblast dotýká. Konference Principy ochrany před povodněmi ve světě se snaží být platformou, která toto umožní.

Ing. Jan Papež
Prezident České protipovodňové asociace


Dnes je 10. 12. 2018 20:26

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP