Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

První multilaterační přehledový systém na světě slaví desáté narozeniny

PUBLIKOVÁNO: 05/04/2013

Průkopnický dohledový systém WAM firmy ERA, který sleduje letový provoz v okolí ostravského letiště Mošnov, oslavil desetiletí uvedení do provozu. Tento první funkční systém svého druhu na světě funguje non-stop již 87600 hodin, aniž by došlo ke kritické chybě, která by ohrozila jeho výkon, a tím i bezpečnost letiště.

WAM (Wide Area Multilateration) systém ERA, umístěný na ostravské letiště a do jeho okolí v roce 2003, byl prvním přehledovým multilateračním systémem na světě, který byl certifikován jako plnohodnotná možnost k zajištění kontroly řízení letového provozu. Do té doby se používaly pouze klasické radary. Dnes spolu s dohledovými systémy sledujícími koncové řízené oblasti pražského a brněnského letiště (funkčními od roku 2006, respektive 2009) tvoří úplné pokrytí vzdušného prostoru České republiky. Během následné dekády po úspěchu technologie ERA v Mošnově společnost instalovala více než dvacet těchto systémů v různých zemích včetně Velké Británie, Španělska, Číny, Nového Zélandu a Jižní Afriky. Největším WAM systémem na světě vůbec je nedávno zprovozněná síť 55 stanic firmy ERA pokrývající celé území afrického státu Namibie.

Ostrava Mošnov je třetí největší letiště v zemi a je umístěno v hornaté oblasti Beskyd v severovýchodním sektoru pražského Informačního letového regionu. Řízení letového provozu České republiky se rozhodlo použít WAM systém firmy ERA fungující na bázi multilaterace jako náhradu za sekundární radar v roce 2001. Systém měl zajistit lepší přehled o letech v této oblasti a být schopen navádět letouny na přistání i v „radarovém stínu“ mezi horami. Rozhodnutí bylo učiněno na základě dlouhodobé analýzy funkčnosti systému, který prokázal lepší výsledky než radar, navíc za zlomek jeho pořizovací ceny. Dnes, po deseti letech, dispečeři řízení letového provozu oceňují jeho absolutní spolehlivost – systém nikdy nevypadl a nebylo potřeba jej odstavit ani kvůli údržbě, běží již 87 600 hodin bez poruchy.

„Aplikace firmy ERA již dlouhou dobu prokazují svou spolehlivost a fungují skvělé při navádění letadel i při řízení pozemního provozu letišť. Řízení letového provozu České republiky je používá ve velké míře již od roku 1999. V současnosti připravujeme rozšíření WAM systému v Ostravě o několik stanic, abychom pokryli i část Polska – území na sever od Ostravy. Potřebujeme vidět hlouběji do území sousedního státu kvůli příletům na letiště v Katovicích,“ uvedl Ivan Uhlíř, expert pražského Řízení letového provozu.

Ostravský systém je zároveň dobrým příkladem využití zařízení pro určování výškové polohy letadel. Řešení, které umožnilo snížit rozestupy mezi jednotlivými letouny v letových hladinách díky tomu, že jsou schopny lépe udržet předepsanou letovou výšku, koresponduje se snahou evropské organizace Eurocontrol zavést standardy takzvaných minimálních výškových rozestupů (Reduced Vertical Separation Minima). Systém byl naposledy rozšířen v roce 2009 a nyní slouží i k řízení pozemního provozu letiště. Jeho stanice jsou umístěny jak na okraji Ostravy v Klimkovicích, tak například na beskydské hoře Radhošť a pokrývají vzdušný prostor až do vzdálenosti 80 námořních mil.

„Pro nás je hlavní, že systémy od firmy ERA prostě fungují a jejich provoz je mnohem ekonomičtější než u klasického radaru. Navíc lépe vyhovují moderním ekologickým požadavkům – 70% totiž představuje software a jen 30% hardware. Spotřebovávají méně energie a lépe se udržují. Nepotřebujete žádnou barvu k natírání, žádný olej na mazání, které znečišťují životní prostředí, jako v případě otočného radaru,“ dodal Ivan Uhlíř.


Dnes je 10. 12. 2018 22:04

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP