Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

RETIA prezentuje propojení národních systémů velení a řízení protivzdušné obrany

PUBLIKOVÁNO: 25/09/2013

Společnost RETIA připravuje ve spolupráci s Armádou České republiky a polskými Ozbrojenými silami prezentaci výsledků společného úsilí, při kterém se propojí národní systémy velení a řízení pozemní protivzdušné obrany v rámci projektu LLAPI (Low Level Air Picture interface). Na pardubickém letišti se 26. září 2013 uskuteční VIP den, kterého se zúčastní zástupci armád Polska, Slovenska, Německa a USA. Akce se koná na závěr společného cvičení jednotek pozemní Protivzdušné obrany Vzdušných sil Armády České republiky a Ozbrojených sil Polské republiky Master Harmony.

Výsledkem projektu LLAPI je propojení národních systémů velení a řízení

Cílem cvičení Master Harmony je prezentovat široké odborné veřejnosti úroveň dosažené efektivní spolupráce jednotek pozemní Protivzdušné obrany a schopnosti plnit společné úkoly v rámci mezinárodních úkolových uskupení NATO a EU. „Výsledkem projektu LLAPI je propojení národních systémů velení a řízení pozemní protivzdušné obrany, a tím dosažení plné interoperability v rámci mezinárodních úkolových uskupení, zejména při působení proti nízkoletícím cílům“ vysvětlil generální ředitel společnosti RETIA, a.s. Petr Novák.

Armáda České republiky je členem pracovní skupiny Low Level Air Picture Interface (LLAPI) již od roku 2002 a od stejného data se práce v rámci této skupiny účastní akciová společnost RETIA, a to jako technický integrátor a výrobce systému velení a řízení jednotek pozemní Protivzdušné obrany – RACCOS.

„České firmy dobře znají standardy NATO a již ve fázi vývoje nových produktů dbají na zajištění interoperability se systémy ostatních zemí NATO. RACCOS od firmy RETIA je toho zářným příkladem,“ řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Vojenské jednotky různých zemí spolu musí umět komunikovat

„V každé vojenské operaci spolu vojenské jednotky musí umět komunikovat, a to jak vertikálně - od velitele směrem dolů k jednotkám, tak na horizontální úrovni, na úrovni jednotek. Kdyby tomu tak nebylo, mohlo by se stát, že spřátelené armády budou působit samy na sebe, protože o sobě nebudou mít informace,“ vysvětlil technický ředitel Pavel Mužák.

Dodal, že protoje tolik důležitá interoperabilita – schopnost jednotek se spolu domluvit napříč státy a sdílet potřebné informace o vlastních a nepřátelských jednotkách.

Nejdůležitější slovo ve zkratce LLAPI se skrývá pod písmenem „I“ - interface. V   praxi to znamená, že národní systém velení a řízení, který má Polsko, Německo, Slovensko či USA a popřípadě další státy NATO disponuje schopností se propojit se systémem velení a řízení partnerského státu Státy NATO, respektive EU si budují své systémy na národní bázi. Nyní se postupně realizuje propojení těchto systémů, aby spolu byly schopny působit jako celek. „Výsledkem propojení není zdaleka jen technické řešení, malá „krabička s kabelem“, výsledkem je komplexní propojení včetně sladění operačních postupů armád těchto států tak, aby například český velitel mohl z RACCOSu řídit polskou jednotku a naopak,“ uvedl Pavel Mužák. Ona „krabička s kabelem“ je ve vší podstatě mnoho hodin práce vývojářů softwaru zarámovaná NATO standardy a předpisy.

Propojení se testuje ve dvou etapách

Úspěšné technické řešení je možné pouze za podmínky velmi úzké spolupráce s uživatelem, tj. s armádními odborníky a s technickými integrátory států podílejících se na projektu LLAPI. Systém propojení se testuje ve dvou etapách. Obsahem první etapy jsou laboratorní testy, na které navazuje, v rámci druhé etapy, série operačních testů. 

Cvičení MASTER HARMONY je završením obou etap, na kterých se podílely armády ČR a Polska, jakož i techničtí integrátoři společnosti RETIA, a.s. a BUMAR.  Cíle projektu LLAPI - schopnost interoperability systému RACCOS již byla úspěšně ověřena v rámci Operačních testů s jednotkami pozemní PVO německého Bundeswehru. „Teď tedy totéž probíhá s Polskem, a jsme si jistí, že operační testy s polskou armádou skončí úspěšně.  Jsme připraveni realizovat propojení i s dalšími státy Evropy i světa,“ uvedl vedoucí projektu LLAPI ve společnosti RETIA Milan Znamenáček

„Dalším plánovaným krokem je propojit české jednotky protivzdušné obrany s americkými jednotkami, popřípadě slovenským,“ shrnuje plány českých vojáků náčelník protiletadlového raketového vojska plukovník Ján Sedliačik. Jak uvedl, žádný stát nemá prostředky ani síly na to, aby si komplexně sám zabezpečil ochranu celého prostoru. „ Princip společné obrany je postavený na tom, aby prostředky té které armády byly schopny spolu komunikovat, aby polský prostředek mohl operovat v Česku a naopak. Jedná se o obrovskou souhru, při které jsme společně schopni ubránit daleko větší prostor proti prostředkům vzdušného napadení,“ dodal plukovník Sedliačik.

LLAPI vyjadřuje připravenost armád spolupracovat

„Na projekt LLAPI se nemůžeme dívat jenom z pohledu technického řešení. Projekt LLAPI vyjadřuje připravenost armád spolupracovat a podílet se na společném plnění úkolů pro obranu suverenity teritoria států NATO. Schopnost kooperace partnerů v rámci mezinárodních operací mimo teritoria NATO je jen dalším benefitem projektu LLAPI,“ shrnuje úsilí příslušníků zapojených do projektu LLAPI velitel vzdušných sil plukovník Libor Štefánik. 

 

PROGRAM

13.00 hod.   Příjezd na letiště Pardubice

13.30 hod.   Oficiální zahájení – Velitel Vzdušných sil AČR plk. gšt. Libor Štefánik

13.45 hod.   Vystoupení zástupce Vzdušných sil Polska

14.00 hod.   Vystoupení zástupce USAF

14.15 hod.   Prezentace projektu LLAPI – operační pohled – Náčelník PLRV AČR, plk. Ján Sedliačik

14.35 hod.   Prezentace projektu LLAPI – technická část – zástupce RETIA, a.s., Ing. Milan Znamenáček

14.55 hod.   Praktická ukázka LLAPI

15.30 hod.   Tisková konference

16.00 hod.   Odjezd

16.30 hod.   Slavnostní ukončení cvičení Master Harmony


Dnes je 10. 12. 2018 21:12

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP