Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Výroční zasedání redakční rady 2012

PUBLIKOVÁNO: 25/01/2012

Výroční zasedání reprezentativní redakční rady CDIS Review a tradiční setkání redakční rady, Rady ředitelů AOBP ČR, přátel časopisu CDIS Review a pozvaných hostů, se uskutečnilo 18. ledna 2012 v Konferenčním sále MO ČR v Domě armády Praha-Dejvice.

Při příležitosti již 11letého výročního zasedání reprezentativní redakční rady časopisu CDIS Review a při příležitosti završení 15ti let aktivní činnosti vydavatelství MS Line ve prospěch obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky se na pracovním zasedání sešlo téměř 90 významných představitelů obranné a bezpečnostní komunity z řad reprezentativní redakční rady časopisu CDIS Review, Rady ředitelů AOBP ČR a hostů, mezi kterými nechyběla ani šestičlenná delegace Prezidia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v čele s jejím prezidentem Ing. Ľudovítem Černákem, CSc.

Na společenském setkání, které následovalo, jsme přivítali také military attaché z Německa, Francie, Švédska, zástupce přidělence obrany Ruska a hosty z řad veřejné a státní správy, z řad asociací a z řad vrcholových managementů obranného a bezpečnostního průmyslu. Celkem se zde sešlo více než 130 VIP osobností.

Při této příležitosti udělilo vydavatelství MS Line a redakce časopisu CDIS Review celkem 21 prestižních ocenění.

Více o této události se dozvíte www.msline.cz nebo na stránkách časopisu CDIS Review 1/2012, které vyjde v únoru.


Dnes je 10. 12. 2018 21:32

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP