Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Webový portál MS Line – nová dimenze informací

PUBLIKOVÁNO: 14/12/2011

O krátký rozhovor jsme požádali Ondřeje Svěráka – manažera projektu „Webový portál Katalog bezpečnostního a obranného průmyslu ČR“, který vám nastíní jeho nové možnosti a perspektivy.

Mohl byste nám v úvodu projekt Defence and Security Catalogue přiblížit?
Webový portál Defence & Security Catalogue navazuje na úspěšnou tištěnou publikaci Security & Defence Technologies Catalogue. Portál je stejně jako publikace čistě oborový. Zaměřuje se na vymezenou a zainteresovanou skupinu firem a lidí pohybujících se v oblasti bezpečnostního a obranného průmyslu, a oblasti rescue. Portál v tuto chvíli obsahuje informace o firmách pohybujících se ve výše uvedených oblastech, informace o jejich produktech a též články z oboru.

Jak vznikla myšlenka zrealizovat tento projekt? 
Myšlenka tohoto projektu vznikla původně v hlavách lidí ze společnosti MS Line a pana Lukáše Novotného z firmy Excalibur Army. Myslím, že se jedná o čistě přirozený proces. Tištěná publikace již v dnešní době neoslovuje tolik lidí, jako tomu bylo dříve. Problém byl i s aktuálností informací a rozšířením publikace mezi širokou veřejnost.

V čem spatřujete největší přínos projektu? Jaký je jeho cíl, komu je určen?
Hlavním přínosem projektu je jeho unikátnost na českém trhu. Je jediným oborovým portálem svého druhu v ČR sdružujícím podrobné informace o firmách dodávajících své produkty AČR, Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ČR a dalším složkám a firmám nejen v ČR.
Cílem projektu je na jednom místě poskytovat relevantní a aktuální informace nejen o firmách a organizacích, ale i o dění na českém i zahraničním poli pomocí článků a aktualit. Po stránce informační je díky anglické jazykové mutaci portál určen firmám i jednotlivcům z celého světa.

Jak se mohou firmy na tomto portálu prezentovat?
Možností prezentace společnosti je samozřejmě více. Tou základní je zápis společnosti do katalogu firem. V závislosti na požadavcích klienta je možné přidat k zápisu detaily produktů, různé firemní dokumenty aj. Dále portál nabízí prezentaci pomocí grafických bannerů, komerčních článků nebo aktualit.

Jaké jsou s portálem plány do budoucna?
Již teď máme připravené některé nové části webu, které se budou postupně spouštět. Jako příklad mohu uvést katalog institucí a organizací, kalendář akcí, burzu práce nebo videoprezentace produktů či firem.

Jak dlouho se tvorbou webu zabýváte? Jaké úkoly vás v nejbližší době čekají?
Já osobně se pohybuji na poli IT a webových projektů od roku 2005. Od té doby se hodně změnilo a v poslední době se se spolupracovníky zaměřujeme zejména na střední projekty na míru. V blízké budoucnosti nás čekají standardní projekty, nic mimořádného.

Autor: Eva Soukupová


Dnes je 10. 12. 2018 20:26

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP