Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Založení nové sekce „C4/digitalizace bojiště“

PUBLIKOVÁNO: 03/06/2013

Členové AOBP ČR - společnosti OPTOKON, a.s. Jihlava, ICZ a.s. Praha, PRAMACOM-HT, spol. s r.o. Praha, VOP GROUP s.r.o. Český Těšín - se rozhodli společně založit odbornou sekci v rámci AOBP k problematice C4/digitalizace bojiště. Sekce byla založena 15. května 2013 a je otevřená dalším zájemcům, členům AOBP. V případě zájmu nás prosím kontaktujte (info@aobp.cz). Sekce je nevýdělečná a pracuje na nekomerčním principu.

Hlavním cílem sekce C4/digitalizace bojiště je být skupinovým odborným partnerem resortu MO a AČR při zpracování koncepcí, odborných výhledů a při realizaci modernizačních projektů, ale také při předvádění nových technologií použitelných při realizaci projektů velební a řízení (C2/C4), digitalizace bojiště, nebo při testování nových systémů. Záměrem sekce je využít nově založené Prezentační, školící a testovací centrum AOBP v OPTOKON, a.s. Jihlava k podpoře vzájemných odborných akcí realizovaných pro AČR, tak i pro potřeby prezentace členů sekce pro zahraniční subjekty.


Dnes je 10. 12. 2018 19:47

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP