Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Zpráva společnosti Saab o uplynulém roce 2014

PUBLIKOVÁNO: 17/02/2015

Společnost Saab, dodavatel bezpečnostních a obranných řešení, předkládá výsledky hospodaření za rok 2014.

 

Prohlášení předsedy představenstva a generálního ředitele Håkana Buskheho:
Rok 2014 přinesl společnosti Saab jak výzvy, tak významné úspěchy. Byl to rok, kdy společnost dále pracovala pro svoji budoucnost. Díky dlouhodobé strategii a zaměření na efektivnost si firma stojí velmi dobře. Očekává se, že rozpočty na obranu, které v posledních několika letech ve Spojených státech a v západní Evropě poklesly, v příštích letech opět vzrostou. Obrat k lepšímu přitom očekáváme pomalý, ale to nebude mít na společnost Saab žádný krátkodobý dopad.

Platforma pro budoucí růst
V roce 2014 bylo dosaženo dohody o vývoji a výrobě 36 letounů Gripen NG pro Brazílii. Tato skutečnost, spolu se švédskou objednávkou na 60 Gripenů z roku 2013, činí ze Saabu jednoho z mála výrobců letadel, který vyvíjí novou generaci stíhacích letounů; což rovněž posílilo pozici Gripenu na globálním trhu. Díky nákupu společnosti ThyssenKrupp Marine Systems (Saab Kockums) v červnu je Saab schopen vyvinout, vyrobit a dodat vojenská řešení pro souš, vzduch i moře.

Saab nadále investuje do výzkumu a vývoje za účelem zajištění dlouhodobého růstu. Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2014 přibližně 25 procent obratu. V průběhu roku byla uvedena celá řada nových produktů s významným tržním potenciálem; jedná se o novou generaci zbraňového systému Carl-Gustaf a pět nových povrchových radiolokátorů pro zemi a moře. Dodatečné investice byly provedeny do vývoje cvičných letounů pro nadcházející veřejnou zakázku v rámci programu T-X ve Spojených státech.

Velké resty na straně objednávek, náročný trh
Nedokončené objednávky na konci roku 2014 odpovídaly roku 2013. V roce 2014 měly zvýšená konkurence a prodlužující se rozhodovací procesy negativní vliv na knihování objednávek, zejména v divizi Dynamics a Electronic Defence Systems. Knihované objednávky v roce 2014 dosáhly částky 22 602 (49 809) milionů švédských korun. V průběhu roku 2013 byly obdrženy objednávky na vývoj systému Gripen Ev hodnotě 29,8 miliard švédských korun.

Tržby v roce 2014 dosáhly 23 527 (23 750) milionů švédských korun, s organickým poklesem tržeb o tři procenta. Nižší aktivitu vykazovala zejména divize Dynamics, pro kterou byly tržní podmínky v posledních letech velmi náročné. To bylo kompenzováno růstem divizí Security and Defence Solutions, částečně díky nákupu Saab Kockums.

Reportovaný provozní zisk dosáhl 1 659 (1 345) milionů švédských korun s provozní marží ve výši 7,1 (5.7) %.

Dokončená opatření pro zvýšení efektivnosti
Pokračovaly snahy neustále vylepšovat jednotlivé provozy a jejich efektivnost. Opatření pro zvýšení efektivnosti ohlášená v roce 2013 byla dokončena a v roce 2014 bylo dosaženo cíle zvýšení efektivnosti o přibližně 500 milionů švédských korun. Tohoto cíle bylo zejména dosaženo prostřednictvím přizpůsobení kapacit a snížením celkového počtu plných pracovních úvazků a externích konzultantů o zhruba 950 od začátku roku 2013, nepočítaje v to nákup Saab Kockums a dekonsolidaci společnosti Saab Grintek Technologies (Pty) Ltd v Jižní Africe. Úspory vytvořily prostor pro dodatečné investice v průběhu roku, zejména v rámci vývojových a marketingových aktivit.

Ve čtvrtém čtvrtletí jsme dosáhli silného provozního cash flow a přiblížili jsme se dosažení naší ambice pozitivního cash flow za druhé pololetí roku. Provozní cash flow za celý rok 2014 ale dosáhlo hodnoty -1 197 (-639) milionů švédských korun, což bylo výsledkem rozdílů v načasování dodávek a klíčových plateb. V průběhu čtvrtého čtvrtletí dosáhlo provozní cash flow 753 (548) milionů švédských korun.

Výnosy na akcii dosáhly po ředění hodnoty 10,78 (6,79) švédských korun.

Představenstvo navrhuje pro rok 2014 dividendu ve výši 4,75 (4,50) švédské koruny na akcii.

Výhled pro rok 20015

  • Pro rok 2105 odhadujeme nárůst tržeb nad rámec dlouhodobého cíle společnosti Saab: nárůst ročních organických tržeb o 5 %.
  • Provozní marži pro rok 2015, očištěnou o jednorázové položky, předpokládáme v souladu s provozní marží v roce 2014. V roce 2015 budou mít negativní dopad na provozní marži vyšší interně financované aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v rámci divize Aeronautice.
     

Důležité finanční ukazatele

  Miliony švédských korun (MSEK)  Celý rok 2014   Celý rok 2013   Změna, %   Q4 2014   Q4 2013 
  Zaknihované objednávky (Order bookings) 22 602 49 809 -55 12 403 24 780
  Nedokončené objednávky (Order backlogs) 60 128 59 870 -

  Tržby 23 527 23 750 -1 7 425 7 279
  Hrubé příjmy 6 077 6 328 -4 1 851 1 853
  Hrubá marže, v procentech 25,8 26,6
24,9 25,5
  EBITDA 2 523 2 367 7 987 810
  Marže EBITDA, v procentech 10,7  10,0
13,3 11,1
  Provozní příjmy (EBIT) 1.659 1.345 23 758 534
  Provozní marže, v procentech 7,1 5,7
10,2 7,3
  Čisté příjmy 1 168 742 57 586 287
  Tržby na akcii před ředěním, SEK 10,86 6,98
5,49 2,64
  Tržby na akcii, SEK 10,78 6,79
5,45 2,57
  Návratnost vlastního kapitálu, v procentech* 9,9 6,3


  Volné cash flow ** -1 094 -1 460
1 006 553
  Volné cash flow na akcii po ředění, SEK -10,23 -13,38
9,47 5,07

  * Návratnost vlastního kapitálu je měřena v průběhu dvanáctiměsíčního období.                                                           

** Volné cash flow je reportováno k 1. lednu 2014 pro celou skupinu Saab Group. Dříve se tato kategorie nazývala provozní cash flow.                                                           

Srovnávací hodnoty za rok 2013 byly přepočítány podle změněných účetních principů pro společná uspořádání (IFRS 11). Viz poznámka číslo 13. V případech, kde to bylo aplikovatelné, byly srovnávací hodnoty za rok 2013 a 2014 u některých divizí přepočteny v souladu s organizačními a strukturálními změnami, viz poznámky číslo 14 a 15. Výše uvedené nemá dopad na skupinu Saab Group jako celek.                                                            

 

Setkání s tiskem a analytiky:

Společnost Saab zve na setkání s tiskem a analytiky, na kterém budou generální ředitel Håkan Buskhe a finanční ředitel Magnus Örnberg prezentovat hospodářský výsledek ke konci roku 2014.

Datum: úterý 10. února, 10:00 (středoevropského času)
Adresa: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm, Švédsko
Místo konání: (salonek) New York

Budeme rádi za vaši účast na místě v Grand Hôtelu, prostřednictvím sledování živého internetového přenosu nebo prostřednictvím účasti na konferenčním hovoru. Otázky je možné položit rovněž prostřednictvím webu a konferenčního hovoru.

Živé vysílání na internetu:
http://saab-interimreport.creo.se/150210/

Konferenční hovor:
Prosím, připojte se prostřednictvím vytočení telefonních připojte se prostřednictvím vytočení telefonních čísel uvedených níže.
UK: +44 2034281402
SE: +46 856642692
US: +1 8557532235

Předběžná zpráva, prezentace a internetové vysílání budou dostupné na následujícím odkazu:  http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

R.S.V.P
E-mail: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 00 36

Pro více informací kontaktujte, prosím:
Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Sledujte nás na twitteru: @saab


Dnes je 10. 12. 2018 18:19

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP