Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Předání prestižních cen FUTURE FORCES 2014

PUBLIKOVÁNO: 29/10/2014

Dne 15. 10. 2014 proběhlo na mezinárodní výstavě a konferenci FUTURE FORCES 2014 novinářské ocenění nejlepších exponátů této výstavy, které již tradičně organizovalo vydavatelství MS Line s.r.o.

 

Garantem soutěže byla mezinárodní novinářská porota, složená z významných novinářů z několika evropských států, konkrétně z Německa, Itálie, Norska, Polska a České republiky, kteří rozhodli o prestižních novinářských cenách FUTURE FORCES 2014.

Mezi významnými VIP hosty a členy redakční rady časopisu CDIS Review jsme měli čest přivítat také náměstka ministra obrany Ing. Tomáše Kuchtu, náměstka GŘ pro prevenci a nouzovou připravenost HZS ČR brig. gen. Miloše Svobodu a viceprezidenta AOBP ČR Ing. Jaroslava Pecháčka, zastupujícího prezidenta AOBP RNDr. Jiřího Hynka, kteří předávali oceněným prestižní ceny.


Podmínkou účasti v soutěži bylo zaslání přihlášky, zaplacení poplatku a zaslání stručné charakteristiky přihlášeného exponátu včetně fotodokumentace.

Předsedou mezinárodní novinářské jury byl nový šéfredaktor známého časopisu MILITARY TECHNOLOGY Dennis Merklinkhaus z Německa.

Místopředsedkyní poroty byla Šárka Cook, šéfredaktorka časopisu REVIEW pro obranný a bezpečnostní průmysl a zároveň je také šéfredaktorkou známého IDET NEWS.

Dalšími členy mezinárodní poroty byli:

      Paolo Valpolini – odborník na zbrojní průmysl a nezávislý novinář, Itálie
      Renata Stubinska – redaktorka Arabic AlDefaiya Magazine, Polsko
      Rudolf Schiwon – šéfredaktor CPM Forum, Německo
      Walter Christian Haland, nezávislý novinář a zástupce šéfredaktora IDET News, člen EMPA, Norsko

Vzhledem k tomu, že předseda poroty šéfredaktor časopisu MILITARY TECHNOLOGY, Dennis Merklinkhaus, se v této době účastnil výstavy AUSA v USA, požádal o zastoupení pana Stephena Elliotta z Naval Forces, který ve společnosti místopředsedkyně poroty, Šárky Cook, navštívil expozice oceněných.

 

Výsledky mezinárodní novinářské poroty:

 1) V oboru Munice byla prestižní cena udělena společnosti EXPLOSIA a.s. za exponát „Bimodulární systém 155mm BMCS pro kanónové houfnice“

155mm BMCS je moderní řešení hnacích náplní pro současné dělostřelecké systémy ráže 155 mm, které nahrazuje zastaralé náplně v plátěných pytlících. Systém tvoří dva typy modulových náplní, a to náplň BC-E pro zóny krátkých dostřelů a náplň TC-F pro zóny dlouhých dostřelů. Oba typy hnacích náplní jsou vyrobeny jako celospalitelné, to znamená, že po výstřelu je nábojová komora prázdná a je možné okamžitě nabíjet další náboj.

Systém 155mm BMCS je určen pro 155mm kanónové houfnice s délkou hlavně 39, 45 a 52 ráží a s objemem nábojové komory 18, 23 a 25 litrů. Modulové náplně lze nabíjet jak ručně, tak i pomocí automatických nabíjecích systémů. V kombinaci se střelou s generátorem dnového výtoku je možné dosáhnout dostřelů přes 42 km (hlaveň délky 52 ráží). Svými vnitrobalistickými parametry splňuje podmínky balistické úmluvy JBMoU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding). Systém 155mm BMCS díky konstrukci a použitým materiálům snižuje opotřebení hlavně a tím prodlužuje její životnost.

Celý systém je kompletován z komponent vyráběných v Explosii a.s. a v současné době prochází vojskovými zkouškami pro zavedení do polské armády, jako hlavní hnací náplně pro moderní 155mm samohybnou kanónovou houfnici KRAB polské výroby.

Cenu převzal OŘ spol. Explosia a.s. Ing. Pavel Bulant.

 

2) V oboru Informační systémy pro logistiku byly prestižní ceny uděleny společnosti AURA s.r.o. za exponát „ISL informační systém“ a za „Nejlepší systémové řešení“

Informační systém logistiky (ISL) je moderní komplexní integrovaný systém podpory vojenské logistiky pro všechny složky ozbrojených sil. ISL poskytuje efektivní podporu všech logistických činností prováděných Armádou České republiky (AČR) a Ministerstvem obrany ČR. ISL je provozován na teritoriu České republiky a v oblastech nasazení jednotek AČR v zahraničních misích.

ISL svou funkcionalitou pokrývá všechny oblasti vojenské logistiky:

      Kodifikace/katalogizace majetku
      Evidence majetku
      Logistické služby
      Řízení organizace
      Skladové hospodářství
      Řízení zásobování
      Řízení distribuce
      Provoz a údržba výzbroje a techniky
      Řízení dopravy
      Sledování zásilek
      Správa nemovitostí
      Řízení akvizice
      Nakládání s nepotřebným majetkem
      Řízení věcných zdrojů
      Logistická podpora operací
      Podpora krizového řízení
      Správa obranné standardizace

ISL vychází z principů Kodifikačního systému NATO. V ISL je evidováno 370 000 katalogových položek majetku v celkové hodnotě 252 mld. Kč a prováděno plánování a řízení provozu a údržby 445 000 kusů vojenské techniky, letecké techniky, zbraní, zbraňových systémů a různých technických zařízení.

Všechny jednotky, útvary a zařízení AČR jsou v ISL zapojeny on-line. To poskytuje naprostou a okamžitou kontrolu nad veškerým majetkem AČR. ISL zajišťuje logistickou podporu také jednotkám v zahraničních operacích. Komunikace s nimi je zajištěna pomocí satelitního spojení. To umožňuje nasazení úkolových uskupení AČR kdekoli ve světě.

ISL je interoperabilní s řadou informačních systémů, jak národních, tak NATO. Rozhraní s těmito systémy jsou založena na průmyslových a vojenských standardech (ISO, STANAG, WSDL, SOAP, WS-Security, apod.).

ISL se udržuje na špičkové úrovni nejen díky používání nejmodernějších technologií, ale také díky průběžnému rozšiřování funkčního rozsahu. V nedávné době byl nasazen do provozu nový modul pro podporu provozu a údržby letecké techniky, který rozšířil oblast použití celého systému. Počet uživatelů v roce 2014 dosáhl 5 000 a ISL nyní používá více než 18 % všech osob v rezortu obrany, což je ve světovém měřítku neobvykle vysoké číslo.

Informační systém logistiky je výjimečný jak rozsahem procesů, které podporuje, tak vysokou mírou přizpůsobení potřebám Armády České republiky a platné legislativě.

ISL za dobu svého provozu přinesl značné úspory, spočívající ve snížení nákladů na skladování a údržbu nadbytečného materiálu, zefektivnění zásobování a ve snížení počtů logistického personálu.

ISL je certifikovaný Národním bezpečnostním úřadem a je provozován v několika bezpečnostních doménách (od stupně zabezpečení „Neutajovaný“ po „Tajný“).


Prohlášení Ministerstva obrany ČR o Informačním Systému Logistiky (2014):

„ISL je moderní, plně integrovaný systém, poskytující podporu všem složkám ozbrojených sil ve všech důležitých oblastech logistiky. ISL je jedním z klíčových informačních systémů používaných MO a AČR.“

Cenu převzal generální ředitel společnosti AURA a.s., Ing. Filip Engelsmann.

 

 

3) V oboru Automatické robotické systémy byly prestižní ceny uděleny společnosti VOP CZ s. p. za exponát „TAROS V2“ a za „Nejzajímavější technický exponát“.

Automatizovaný robotický pozemní systém TAROS V2 je určen pro bojovou a logistickou podporu mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek ve složitém operačním prostředí s vysokou mírou rizika.

Automatizovaný robotický pozemní systém TAROS V2 je koncipován modulárním způsobem, kdy z jednotlivých modulů 4x4 a 2x2 je možno sestavit robotizované vozidlo TAROS V2 v konfiguracích 4×4/6×6/8×8 s možností dovybavení komponenty z širokého spektra příslušenství a to jak zbraňových, tak i robotických a senzorických systémů.

Robotizované vozidlo TAROS V2 v různých konfiguracích je napájeno z akumulátorových baterií modulu 4x4 s možností průběžného dobíjení pomocí nabíjecího soustrojí NS 6050 D poháněného spalovacím motorem a umístěného v modulu 2x2E.  Tento systém umožňuje takřka neomezenou dobu provozu celého robotizovaného systému TAROS V2 ve zvolené konfiguraci.

Modulem 2x2R s robotickým manipulačním ramenem je možno rozšířit operační schopnosti systému TAROS V2 o činnosti vyžadující robotické operace v prostředí s vysokou mírou rizika.

Cenu převzal ředitel úseku výzkumu a vývoje VOP CZ, s. p., Ing. Pavel Mikunda.


Celou akci moderovala paní Eva Soukupová, šéfredaktorka Katalogu obranných a bezpečnostních technologií.

Chtěli bychom poděkovat garantům této společenské události firmě Progress Partners Advertising, spol. s r.o. a Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky a za ozvučení firmě AUDIOPRO s.r.o.

Šárka Cook, šéfredaktorka Review pro obranný a bezpečnostní průmysl a IDET NEWS


Dnes je 10. 12. 2018 18:12

EUR/CZK 25,87 | USD/CZK 22,64

Newsletter

AOBP