Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

KOMCENTRA s.r.o.

Profil společnosti

HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI

KOMCENTRA s.r.o. je systémová firma, založená roku 1991. Pod současným obchodním jménem figuruje na trhu od roku 1997. Aktivity se soustředily na vlastní vývoj specializovaného technic­kého a programového vybavení pro práci v reálném čase v oblasti bezpečnosti, s prioritou Policie ČR, dále i BIS, Civilní ochrany a Zá­chranných služeb.

Od roku 1995 se podařilo uspět s koncepcí operačních středisek PČR (projekt Maják 158), který byl plošně nasazen od úrovně okresů po celé ČR. Postupně byla střediska propojena (včetně krajů a Policejního prezidia) a rozvinuta i lehkými klienty na základních útvarech (Obvodní oddělení PČR). Po 18 letech byl systém Maják 158 nahrazen systémem JITKA, který byl nasazen na všech krajích a Policejním prezidiu v letech 2013-14. Koncem roku 2017 byl dokončen přechod na systém JITKA i v prostředí Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) v Ostravě. Postupná migrace proběhla za plného provozu, nepřerušeného příjmu linky 158 a plné spolupráce všech útvarů od Policejního prezidia po Obvodní oddělení PČR. V systému je zabezpečena i datová výměna se středisky HZS, ZZS a příjmem 112. Relativně samostatnou problematiku řeší projekt JITKA/ÚCP pro útvary PČR s celorepublikovou působností (Protidrogová centrála, URNA, Ochranné služby, Cizinecká policie, ÚZČ, Letecká služba a další). Každý z útvarů pracuje za přísné a bezpečné izolace nad vlastními daty, přičemž může vybrané bezpečnostní události sdílet s dalšími útvary v reálném čase.

EKONOMICKÉ UKAZATELE

 • Typ společnosti: společnost s ručením omezeným
 • Rok založení: 1991
 • Obrat: 66 mil. Kč
 • Základní kapitál: 1,2 mil. Kč
 • Certifikace: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Mezinárodní spolupráce na projektech EU v rámci 6. rámcového programu vědy a výzkumu (FP6, CHORIST), Horizont 2020 (UMBRELLA).

OBCHODNÍ NABÍDKA

 • Zakázková tvorba programového vybavení a integrace systémů
 • Integrovaná komunikační a řídící střediska pro Policii ČR, další bezpečnostní složky a zdravotnické záchranné služby
 • Převozní dispečerská pracoviště pro rychlé nasazení v polních pod­mínkách
 • Vývoj software pro příjem a odbavování volání na tísňové linky typu 158, 155 či další podobná střediska
 • Integrace komunikací a ovládání rádiových sítí (TETRA, TETRAPOL a další) pro potřeby řízení sil a prostředků v terénu
 • Automatizovaná lokalizace vozidel, řízení flotily
 • Lokalizace mobilních účastníků
 • Geografické informační systémy
 • Vývoj zákaznických hardwarových a softwarových prostředků pro integraci a řízení telefonního a rádiového provozu
 • Nástroje interoperability, integrace heterogenních systémů
 • Programové vybavení pro centralizovanou ochranu a CCTV

KONTAKTY

Ředitel:Mrs. Anna Rydvalová
Adresa:Dejvická 33, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Tel.:+420 224 318 615
Fax:+420 224 319 559
E-mail:komcentra@komcentra.cz
Web:www.komcentra.cz

Dnes je 18. 9. 2019 21:42

EUR/CZK 25,89 | USD/CZK 23,42

Newsletter

AOBP