Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

LEDIC a.s.

Profil společnosti

HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI

LEDIC přináší unikátní výcviková řešení špičkové (high-end) úrovně určená pro armádu, policii, záchranné složky, jiné bezpečnostní složky a pro civilní sektor.


REALISTICKÝ VÝCVIK 

Výcviková zařízení a prostředky LEDIC vynikají mírou realističnosti prováděného výcviku. Klíčovou úlohu má výcvik prováděný v reálných podmínkách. 


EFEKTIVNÍ VÝCVIK 

Výcviková zařízení, prostředky a metodika výcviku LEDIC umožňují dosažení efektivního spojení mezi klíčovými úkoly cvičených jednotek při nasazení - výcvikovými aktivitami k jejich osvojení - modulárními výcvikovými prostředky - metodikou výcviku, a to z pohledu míry realističnosti výcviku, doby výcviku, nákladů na provedení výcviku, pokročilosti, inovativnosti, potřebnosti a uchování dosažených návyků.


SEGMENTACE 

Pro dosažení potřebné míry realističnosti výcviku je nezbytné, aby dané výcvikové řešení LEDIC odpovídalo v maximální míře potřebám konkrétního uživatele (armáda, policie, záchranné složky, národní garda aj.). 

EKONOMICKÉ UKAZATELE

  • Typ společnosti: akciová společnost (od r. 2007)
  • Rok založení: 1992

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Obchodní kontakty se Slovenskem, Francií, Maďarskem, Rakouskem, Albánií, Malajsií, Gruzií, Egyptem, Švýcarskem, Lucemburskem, Jordánskem, Saúdskou Arábií, Ománem a Kurdistánem.

OBCHODNÍ NABÍDKA

MODULÁRNÍ VÝCVIKOVÝ SYSTÉM 

Výcviková zařízení a prostředky představují modulární systém umožňující spojování jednotlivých prvků ve větší celky s vyšší variabilitou prováděných výcvikových aktivit, v návaznosti na zvyšující se stupeň získaných dovedností cvičících anebo různé zaměření cvičících jednotek.


CUSTOMIZACE DODÁVANÝCH VÝCVIKOVÝCH ŘEŠENÍ 

Dodávaná výcviková řešení jsou založena na individuálním spojení standardních výcvikových modulů zaručujících efektivní provádění výcvikových aktivit jednotek, pro jejichž přípravu je zařízení dle zadání uživatele určeno.


PRODUKTOVÉ PORTFOLIO 

Vrtulníkové a výsadkové výcvikové trenažéry | střelnice pro combat střelbu | taktické výcvikové budovy | pozemní výcvikové komplexy (osady) | hasičská a záchranářská výcviková zařízení | řešení balistické ochrany objektů | služby spojené s projekto­váním, výstavbou a provozováním výcvikových zařízení | služby související s plánováním, prováděním a vyhodnocením výcviku.

KONTAKTY

Ředitel:Mr. Vladimír Jaroš, CEO
Adresa:Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.:+420 227 027 631
E-mail:ledic@ledic.cz
Web:www.ledic.cz

Dnes je 18. 9. 2019 22:26

EUR/CZK 25,89 | USD/CZK 23,42

Newsletter

AOBP