Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English
Domů  /  Katalog firem  /  Ostatní

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR / Defence and Security Industry Association of the CR

Profil společnosti

HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI

 • Prosazování a hájení podnikatelských a obchodních zájmů svých členů v dialogu s Parlamentem a vládou ČR, ministerstvy a ostatními orgány státní správy, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi, včetně obdobně zaměřených zahraničních Asociací (sdru­žení, svazů) a podpora navazování kontaktů našich a zahraničních podnikatelských subjektů
 • Podpora prezentací výrobních záměrů a výrobků a zapojení členů Asociace do rozvojových a modernizačních programů ozbrojených sil a sborů ČR
 • Posilování exportních schopností svých členů v oblasti obranné techniky a materiálu
 • Organizační, ekonomické a odborné poradenství
 • Podpora a koordinace výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti vojenské techniky a materiálu s cílem vytvořit srovnatelné podmínky se státy Evropské unie a NATO
 • Prosazování obecných zájmů výzkumných a vývojových pracovišť při grantech a tendrech, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj technologií pro výrobu vojenské techniky a materiálu
 • Organizování vzdělávacích a propagačních činností ve prospěch svých členů

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Evropská unie:

 • zapojení do práce Evropské obranné agentury (EDA) se zaměřením na podporu účasti českého obranného a bezpečnostního průmyslu ve výzkumných projektech a investičních akcích,
 • spoluúčast na tvorbě Evropské obranné technologické průmyslové základny (EDTIB),
 • členství v obranném výboru Evropské letecké a obranné asociace (ASD),
 • spolupráce s Generálními ředitelstvími Evropské komise v oblasti konkurenceschopnosti, obchodu, podnikání a veřejné soutěže,
 • zapojení do výzkumných projektů Rámcového programu Evropské komise v oblasti bezpečnosti.


NATO:

 • členství v agenturách NATO (NIAG, STO, NSPA, NSIP apod.) za účelem aktivní spoluúčasti na formulaci obranné a bezpečnostní politiky v zájmových segmentech a podpora možnosti participace českého obranného a bezpečnostního průmyslu na jejich realizaci.

KONTAKTY

Ředitel:Prezident AOBP/DSIA - RNDr. Jiří Hynek
Adresa:Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Tel.:+420 224 235 320
Fax:+420 224 235 319
E-mail:info@aobp.cz
Web:www.aobp.cz

Dnes je 18. 9. 2019 21:47

EUR/CZK 25,89 | USD/CZK 23,42

Newsletter

AOBP