Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

České vysoké učení technické / Czech Technical University

Profil společnosti

HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI

ČVUT nabízí k využití svoji kapacitu ve výzkumu, vývoji a inovacích v programech EDAP / H2020 / PADR / EDF / EDA, včetně vzdělávacích programů pro výuku odborníků a mladých vědeckých pracovníků pro bakalářské, magisterské a doktorské obory nebo celoživotní vzdělávání.

Fakulta strojní ČVUT se zabývá problematikou kritické infra­struktury, robotikou a autonomními dopravními a vozidlovými systémy, materiály, povrchy materiálů a dalšími vědními obory, řeší letecké technologie a jejich řízení, řešení energetické bezpečnosti a zdravotnictví.

Fakulta dopravní ČVUT má Smart řešení v dopravě a logistice. Problematikou senzoriky využitelnou pro potřeby bezpečnosti a obrany se zabývá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Fakulta elektrotechnická ČVUT a Fakulta informačních technologií ČVUT, řeší mj. projekty - decentralizované systémy pro řízení a velení, umělou inteligenci pro oblasti bezpečnostního výzkumu, agentní technologie pro vysokoškálové simulace leteckých operací, metody teorie her a adversariálního uvažování v asymetrických bojových operacích, automatické plánování a algoritmické teorie her, kybernetickou bezpečnost, strojové učení zacílené na detekci a kla­sifikaci nebezpečného kódu v počítačových sítích a optimalizační metody pro strukturalizace klamavých sítí (honeypots). Dalšími obory jsou spojovací a anténní systémy a mikrovlnné technologie.

Fakulta stavební ČVUT a Fakulta architektury ČVUT obecně řeší problematiku kritické infrastruktury, dopravní stavby a zodolnění staveb, 3D projekci (BIM), odolné stavební konstrukce, ochranu vody a vodních toků.

ČVUT v Praze sleduje v rámci EDF vznik projektů PESCO a při­pravuje se na zapojení do navržených témat, kde hledá další možnosti spolupráce s tuzemskými a zahraničními fir­mami:

1. European Medical Command; (Kapacita Fakulty biomedicínského inženýrství – FBMI)

2. European Secure Software defined Radio (ESSOR); (Kapacita Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií)

3. Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations (Fakulta dopravní)

4. Military Mobility; (Fakulta strojní a Fakulta dopravní)

5. European Union Training Mission Competence Centre (EU TMCC); (FEL, FIT)

6. European Training Certification Centre for European Armies; (FEL, FIT)

7. Energy Operational Function (EOF); (Centrum kompetence – Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny)

8. Deployable Military Disaster Relief Capability Package; (Fakulta stavební, Fakulta architektury)

12. Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Plat-form; (Kapacita Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií)

13. Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security; (Kapacita Fakulty elektrotechnické a Fa­kulty informačních technologií)

14. Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Operations; (FEL, FIT)

15. Armoured Infantry Fighting Vehicle / Amphibious Assault Vehicle / Light Armoured Vehicle; (Fakulta strojní, Fakulta dopravní)

16. Indirect Fire Support (EuroArtillery); (FBMI)

17. EUFOR Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC). (RČVUT)

KONTAKTY

Adresa:Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, Czech Republic
Tel.:+420 224 353 622
E-mail:Zuzana.Fillova@cvut.cz
Web:www.cvut.cz

Dnes je 18. 9. 2019 22:03

EUR/CZK 25,89 | USD/CZK 23,42

Newsletter

AOBP