Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

EXPLOSIA a.s.

Profil společnosti

HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI

Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. 

Firma byla založena v roce 1920 a od svého vzniku prošla řadou forem a podnikatelských seskupení - od samostatné akciové společnosti přes závod v rámci větších firemních celků zpět k samostatně hospodařící společnosti od 1. 6. 2002. V současné době je 100 % akcií firmy vlastněno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Explosia a.s. zaujímá významné postavení v oblasti trhavin a střelivin na trhu ČR, ale je i významným exportérem, především do zemí EU.

EKONOMICKÉ UKAZATELE

 • Typ společnosti: akciová společnost
 • Počet zaměstnanců: 700
 • Rok založení: 1920
 • Obrat: 1 mld Kč

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

EXPLOSIA a.s. je významným exportérem převážně do zemí EU. Hlav­ními vývozními partnery jsou Německo, Itálie, Francie a USA.

OBCHODNÍ NABÍDKA

Výroba trhavin
 • trhaviny pro povrchové lomy
 • trhaviny pro podzemní doly
 • černé prachy
 • plastické trhaviny
 • bleskovice
 • pentrit, trinitroresorcin

Výroba střelivin
 • lovecké a sportovní bezdýmné prachy
 • vojenské bezdýmné prachy
 • raketové hnací hmoty
 • generátory plynu pro automobilový průmysl
 • bezdýmné prachy pro reloading

Výroba specialit
 • letecké záchranné prostředky
 • speciální demoliční nálože
 • syntéza a výroba energetických materiálů
 • velkorážové hnací náplně
 • výcvikové a školní soupravy výbušnin

Výzkum a vývoj výbušnin
 • Výzkumný ústav průmyslové chemie
 • analytické laboratoře
 • zkušebna průmyslových trhavin
 • balistická zkušebna

KONTAKTY

Ředitel:Mr. Josef Tichý
Adresa:Semtín 107, 530 02 Pardubice, Czech Republic
Tel.:+420 466 825 500
Fax:+420 466 822 966
E-mail:explosia@explosia.cz
Web:www.explosia.cz

Dnes je 21. 10. 2019 7:42

EUR/CZK 25,66 | USD/CZK 23,03

Newsletter

AOBP