Portál Defence & Security Catalogue

Česky  English

Sellier & Bellot a.s.

Profil společnosti

HLAVNÍ DRUH ČINNOSTI

  • Vojenská malorážová munice
  • Náboje do brokovnic pro sportovní a loveckou střelbu
  • Náboje do kulovnic
  • Náboje do pistolí a revolverů
  • Náboje s okrajovým zápalem
  • Komponenty


HISTORIE PODNIKU

Obchodní společnost Sellier & Bellot a.s. tradičně zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se tak mezi nejstarší strojírenské firmy v České republice, přičemž je také jednou z nejstarších na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku jsou produkovány bez přerušení již od roku 1825. 

Sellier & Bellot a.s. vyrábí širokou škálu pistolových, kulových a brokových nábojů pro lov a sport. Pistolové a revolverové náboje jsou vyráběny v rážích od 6,35 Browning až po .45ACP. Mohou být laborovány s netoxickou zápalkou NONTOX. Jedná se o netoxickou, nekorosivní a neerozivní zápalkovou slož, ze které byly odstraněny těžké kovy. Toto řešení má společnost patentově chráněno nejen v České republice, ale i v Evropě a USA. Široká škála kulovnicových nábojů je dodávána v rážích od 22 Hornet až po 9,3 x 74R s možností laborace 10-ti typů střel pro lovecké použití i pro terčovou střelbu. Brokovnicové náboje jsou vyráběny v rážích 12, 16, 20, 28 a 410. V nabídce je bezmála 100 různých va­riant. Se sportovní variantou těchto nábojů dosahují naši reprezentanti špičkových výsledků v nejvyšších střeleckých soutěžích. Sortiment uzavírají náboje s okrajovým zápalem a nábojky s okrajovým a středovým zápalem. Šíří sortimentu se Sellier & Bellot a.s. řadí na první místo v celosvětovém měřítku.

Pro zajištění kvality produktů Sellier & Bellot byl ve společnosti zaveden a realizován účinný systém managementu jakosti. Tento systém je pravidelně podrobován posouzení shody s požadavky normy ISO 9001 a ISO 14001 certifikační společností. Sellier & Bellot a.s. je již osmnáct let držitelem certifikátu shody s požadavkem této normy.

Česká republika je členskou zemí Bruselské konvence a proto jsou všechny náboje pro civilní trh konstruovány, vyráběny a zkoušeny dle norem Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní (C.I.P.). Náboje jsou uváděny na civilní trh po přezkoušení a obdržení certifikátu o typové kontrole střeliva a v průběhu výroby podléhají pravidelně přezkušování formou inspekčních kontrol, aby byla zajištěna shoda s požadavky typu dle C.I.P. Toto přezkoušení je zajišťováno u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. 

Převážná část produkce (více než 85 %) se exportuje a vedle rozsáhlého civilního programu se společnost zabývá speciální produkcí pro ozbrojené složky. Systém jakosti byl proto rozšířen o splnění specifických požadavků uváděných ve stan­dardizačních dohodách a publikacích NATO. V České republice jsou tyto požadavky formulovány v Českých obranných standardech (ČOS). Zavádění, uplatňování a plnění těchto standardů je prověřováno auditory Úřadu pro obrannou standar­dizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti ministerstva
obrany České republiky.

K novodobým milníkům v dějinách společnosti patří především rok 2009, kdy se vlastníkem Sellier & Bellot a.s. stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos S.A. (CBC), která je rovněž známa pod značkou Magtech. Dalším členem skupiny je německý výrobce MEN, celosvětově uznávaný výrobce malorážové munice pro vojenský, policejní a komerční trh. Díky spojení v jeden koncern se uvedené společnosti staly konkurenceschopnějšími a patří tak k největším výrobcům na světě.

EKONOMICKÉ UKAZATELE

  • Typ společnosti: akciová společnost
  • Počet zaměstnanců: 1601
  • Rok založení: 1825

KONTAKTY

Ředitel:Mr. Radek Musil
Adresa:Lidická 667, 258 01 Vlašim, Czech Republic
Tel.:+420 317 891 111
Fax:+420 317 892 489
E-mail:info@sellier-bellot.cz
Web:www.sellier-bellot.cz

Dnes je 18. 9. 2019 21:42

EUR/CZK 25,89 | USD/CZK 23,42

Newsletter

AOBP